İnsan Kaynakları

Kariyer

Demir Grup İnsan Kaynakları Politikası’nın temel amacı liyakat ve insan odaklı bir yaklaşım ile şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda kendi sektöründeki en iyi örneklerden biri olmaktır. Bu doğrultuda gelişim ve değişimi destekleyen, şeffaf ve insan odaklı bir İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışını benimser.

Bu yaklaşımı esas alarak oluşturduğumuz İnsan Kaynakları Politikalarımız aşağıdaki gibidir:

  • Tüm çalışanlarımızın bilgi, birikim, donanım ve deneyimlerine saygı duyarak, hiçbir çalışanı ayırmadan şirketimizin amaçları doğrultusunda tüm çalışanlara eşit iş ve çalışma şartları oluşturmak.
  • Grup hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, tüm mertebelerden çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve sürekli olarak gelişimi desteklemek.
  • Grup değerlerini, etik ilkelerini ve ilgili yasaları temel alarak fırsat eşitliğini gözetmek.
  • Güvenilir ve sürdürülebilir bir iletişim için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek.
  • Çalışanlar arasında yaş, ırk, cinsiyet gibi etnik konularda ayırım yapmamak.
  • Tüm çalışanlarımızın eşit fırsatlardan yararlanabildiği adil ve güvenli bir çalışma ortamında, çalışanlarımızın kuruma olan bağlılığını sürdürmek.
  • Uyumlu ve güvenli bir çalışma ortamı, kurum ve çalışanlar arasında güven, açık ve dürüst iletişim yaratılmasına fırsat vermek.

Başvuru Formu

Grubumuz bünyesinde yer alacak çalışma arkadaşlarımızı seçerken gösterdiğimiz azami özen, birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket edebilmeyi beraberinde getirir.

Kariyer