Politikamız

Şirketimiz, iş sağlığına ve güvenliğine azami önem göstererek kalite standartlarına uygun bir
çalışma ortamı yaratıyor. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap vererek insan
gücünü, etkin ve verimli şekilde kullanabilmek için sürekli gelişiyor ve geliştiriyoruz.
Hedefimiz; kurum değerlerimize ve kültürümüze uygun, nitelikli, işini seven ve sahiplenen,
verimli çalışmalar yürütebilecek insan gücünü şirketimize kazandırmaktır.
Şirket bünyesinde çeşitli alanlarda düzenlediğimiz eğitimlerle çalışanlarımızın
performanslarını artırmayı, bilgi ve becerilerini geliştirerek kariyer planlamalarında onlara
rehberlik edebilmeyi amaçlıyoruz.
İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ
– İşe Alım ve Yerleştirme
– Eğitim ve Gelişim
– Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama
– Ücretlendirme
– Motivasyon
– Yönetim Sistemleri
– Sosyal Sorumluluk
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI TEMEL İLKELERİMİZ
Nitelikli işgücünü yaratmak ve yapıcı sonuçlarıyla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak,
Çalışanlarımızı bilgi, beceri, iyi tutum ve davranışlar kazandırmayı amaçlayan eğitim
programları ile desteklemek, sürekli gelişmeleri için kaynak yaratmak,
Maksimum fayda için, kaliteyi geliştiren süreç ve sistemlerle kişisel performans ve takım
performansı ile yönetim sistemini geliştirmek,
Müşteri odaklı hizmet yaklaşımını benimseyerek, fark yaratan ve kaliteli bir hizmet sunmak,
Çalışanlarımıza kaliteli ve güvenli iş ortamlarının sağlanması için bugünü ve yarını düşünerek
kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve kariyer geliştirme fırsatları sunmak,
Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmak
ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak,
Pozitif bir disiplini benimseyen, kişilerin zevkle çalışabilecekleri değer odaklı kültür, güven
ve iş ortamı yaratmaya çalışmak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı
sağlayacak bir ortam sunmak,
Yenilikçiliğin ve yaratıcılığın teşvik edildiği bir kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını
sağlamak,
Faaliyetlerimizde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya
odaklanarak önce insana, sonra çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler
geliştirmek, tüm projelerimizde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre faktörünü ön planda tutmak,
Objektiflik, duyarlılık ve adalet ilkelerine bağlılığı sürekli kılmak, insan kaynakları
uygulamalarını yönetici ve çalışanların işbirliği içinde yürütmesini sağlamak.

Beylikdüzü Sivas Kongre Merkezi

4 Eylül Sivas Kongresi’nin 103. Yıldönümünde, Demir Grup çalışanları ve Y.K. Başkanı Hamit Demir’in özveri ve gayretleriyle yapımını gerçekleştirdiğimiz kongre ve sergi salonu, geniş kapsamlı

Read More »
Scroll Up